...

انتخاب جناب آقای علی معصومی بعنوان مدیر نمونه آموزش و پرورش منطقه 4

مديريت آموزش و پرورش منطقه ٤ شهر تهران به مناسبت

نمایش
...

انتخاب جناب آقای علی معصومی بعنوان چهره ماندگار مدیریت و کارآفرینی

روز نهم اسفند ٩٧ شركت پارس در استان اصفهان دومين

نمایش
...

جشن ضرب ویژه دانش آموزان پایه سوم

جشن ضرب در تاریخ (چهارشنبه 10 بهمن ماه 97) با

نمایش
...

زیارت به همراه سیاحت یا تجربه ای متفاوت از حضور در جامعه شهری

زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی که دانش آموزان پایه سوم و

نمایش
...

حضور محترم جناب آقای دکتر سعادت در سرای زندگی

پانزدهم بهمن مجموعه سرای زندگی میزبان جناب آقای دکتر سعادت

نمایش
...

بازدید مدیران محترم بخش 6 با حضور سرکار خانم امیرآبادی

با حضور معاونت آموزش ابتدایی سرکار خانم امیرآبادی و مدیران

نمایش